top of page

Gratulerer med å være videre i prosess!

Velkommen til caseoppgave

Dine oppgaver

🚀 Spørsmål 1

Det er i dag slik at de beste selgerne mottar en del innkommende møter som potensielle kunder selv booker med teamet. En av effektene av dette er at vi ikke får høy nok aktivitet fra disse selgerne.

Det er 5 selgere på Eiendomskoden og vi får i dag inn 120 møter i kalenderen fra kundene.

 

For å nå budsjettmålene våre må vi ha ca 2 mill i omsetning pr. måned
En kunde er i snitt verdt 55.000kr 

 

Closingraten på selgerne ligger mellom på 10 og 20%, og det er stor variasjon mellom hver enkelt selger.

Design et system for fordeling av bookinger og leads, samt hvordan selgerne skal måles og trackes som skaper mest mulig aktivitet og omsetning for selskapet.

 

Ta med i planen hvordan du skal selge inn endringen, slik at du får selgerne motivert til å jobbe med det nye systemet.

💰 Spørsmål 2

I dag kommer 100% av omsetningen fra innkommende bookinger, og bookinger skapt på egne leads.

Omsetningen for Eiendomskoden er per år ca 18 millioner slik vi står.

En kunde er i snitt verdt 55.000kr

Du får ansvaret for å hente ut 3 millioner ekstra per år gjennom andre markeds/salgsaktiviteter.

Beskriv 2-3 av disse, hvordan du ville strukturert opp og fått det inn i eksisterende

⏰ Spørsmål 3

Vi ønsker å innføre timeføring og aktivitetssporing for hele salgsteamet. Dette er ikke noe de har i dag.

 

Vi har både et team som jobber fra kontoret, og et team som jobber remote fra andre steder i inn og utland.

Hvordan tenker du at systemet burde se ut, og hvordan ville du gått frem for å innføre dette?

Send inn ditt svar

Send ditt svar til christopher@inspiro.no

Merk mailen med "Svar på case"

bottom of page