top of page

Dette er Inspiro-metoden

Markedsføring og salg på "steroider"

Den konvensjonelle måten å drive markedsføring på er å ha fokus på å oppnå god plassering hos Google for å få med seg mest mulig trafikk. 

Vi mener dette er en god strategi langsiktig, men ikke noe man bør bruke tid og penger på i starten (bortsett fra søkeordsannonser for å plukke opp den varmeste trafikken fra start).

Problemet med SEO og Google Søk er at du kun når ut til 3% av markedet ditt - de som har et behov her og nå, og som er aktivt ute og søker etter løsningen du tilbyr. Her går de fleste glipp av mange kunder! Illustrasjonen under forklarer nærmere:

90%

7%

3%

90% Det store potensialet

Målgruppen er uvitende om det du tilbyr. Denne delen av markedet vekker vi ved å utdanne og opplyse hva som er mulig og hvordan livet kan bli dersom de tar action. Vi skaper nysgjerrigehet og motivasjon gjennom e-bøker, webinarer, podcast, videoer med mer. Her ligger det STORE vekstpotensialet!

7% Klare med litt overbevisning

Målgruppen har et identifisert problem eller behov, men er ikke ute og søker etter en løsning. De vil ta action dersom vi når ut til dem med riktig budskap og riktig tilbud.

3% Klare NÅ

Disse er klare for å ta action. De søker gjerne på Google og responderer godt på annonser på Facebook, Instagram osv. Disse er klare for å booke møte eller å kjøpe direkte. Trenger ingen eller lite overbevisning. Disse to nederste gruppene utgjør våre 10% “low hanging fruits” som er relativt enkle å konvertere.

De fleste fokuserer altså på de 3% som er ute og søker aktivt, og da går de glipp av et enormt potensial. I tillegg er det en modell som ikke veldig skalerbar. Skalerbarheten ligger nettopp i å nå ut til de 7% som kun trenger litt overbevisning og så videre til de resterende 90%.

Inspiro-metoden tar aktivt for seg alle de tre segmentene i markedet for maksimal effekt.

Det gjør vi ved å utdanne og lære opp markedet, og så få folk til å ta action. Her er en illustrasjon som viser prosessen:

inspirometoden illustrert_edited.jpg

Prosessen kort fortalt:

  1. Alt starter med et par annonsekampanjer med riktig budskap til riktig målgruppe i riktig kanal.

  2. Kampanje 1 designes for å nå de nærmeste 10% "low hanging fruit". Her er det korte salgssykluser fordi folk booker møter med oss direkte og salget blir gjennomført ofte innen 48 timer.

  3. Omsetning derfra brukes til å skalere opp kampanje nr 2 som jobber mot det store markedet - de uvitende. Her serverer vi e-bøker, vider, webinarer osv i bytte mot kundens kontaktinformasjon = lead generering. 

  4. Videre kjører vi epost i automasjon for å varme opp leads og sørge for å gjøre flest mulig mottakelig for å bli oppringt av vår salgsavdeling. Dette kaller vi warm calling, og vi ser ofte 20% hit rate på møter vi booker herfra. 

  5. Leads som ikke konverterer til møter i første omgang havner i vår e-postdatabase hvor vi har et lengre perspektiv. Her deler vi jevnlig verdifullt innhold og inviterer til webinarer, frokostseminarer og andre aktiviteter. Over tid ser vi store volumer av møter som bookes gjennom disse aktivitetene.

  6. Etter at et møte er booket serverer vi også en automasjon som gjør prospektet mest mulig klar for samtalen med selgeren, der vi opplever closing rates på mellom 25-35%.

  7. 80% av denne prosessen er automatisert.

Det ligger såklart mye bak hvert av disse stegene, men til sammen fører dette til at vi kan sette opp kampanjer som skalerer i høy fart med en ROAS på mellom 8-12X på hver krone vi legger i annonsebudsjettet.

 

Det er Inspiro-metoden.

bottom of page